บทความ

แก้วเซรามิคมีความต่างตรงไหน

แก้วเซรามิคมีความต่างตรงไหนหลายคน อาจคิดว่าแก้วกาแฟ แก้วน้ำที่เราใช้ดื่มทุกวันนั้น ที่เรียกว่าแก้วเซรามิค ก็เหมือนๆกัน หากที่จริงแล้วเซรามิคที่คุณเห็นอาจผลิตจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน ผ่านการอบอุณหภูมิความร้อนต่างกัน จึงทนต่อความร้อนต่างกันด้วย เซรามิคเนื้อสโตนให้อารมณ์ดิบ เท่ห์

ประเภทของเซรามิก

ประเภทของเซรามิก เราสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์เซรามิกตามคุณภาพเนื้อของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 1. พอร์ซเลน (Porcelain)เป็นเซรามิกที่มีเนื้อสีขาว เคลือบผิวเป็นมัน โปร่งแสงมีความแข็งแกร่งเหมือนแก้วไม่ดูดซึมน้ำ เคาะมีเสียงดังกังวานส่วนผสมของเนื้อดินที่ใช้คือ

งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำเซรามิค (DECAL)

งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) ราวกับดอกไม้สีสดใส บานชูช่อยามเช้า งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) ใช้ความพิถีพิถันในรายละเอียด โดยเฉพาะโทนสีม่วง แม้ดูเป็นสีเดียว

เนื้อเซรามิกโบนไซนา

คุณสมบัติของเนื้อเซรามิกโบนไชนา เนื้อเซรามิกส์โบนไชนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยโจเซียฮ์ สโปดี (Josiah Spode) ในปี ค.ศ.

บทความ

แก้วเซรามิคมีความต่างตรงไหน

แก้วเซรามิคมีความต่างตรงไหนหลายคน อาจคิดว่าแก้วกาแฟ แก้วน้ำที่เราใช้ดื่มทุกวันนั้น ที่เรียกว่าแก้วเซรามิค ก็เหมือนๆกัน หากที่จริงแล้วเซรามิคที่คุณเห็นอาจผลิตจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน ผ่านการอบอุณหภูมิความร้อนต่างกัน จึงทนต่อความร้อนต่างกันด้วย เซรามิคเนื้อสโตนให้อารมณ์ดิบ เท่ห์

ประเภทของเซรามิก

ประเภทของเซรามิก เราสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์เซรามิกตามคุณภาพเนื้อของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 1. พอร์ซเลน (Porcelain)เป็นเซรามิกที่มีเนื้อสีขาว เคลือบผิวเป็นมัน โปร่งแสงมีความแข็งแกร่งเหมือนแก้วไม่ดูดซึมน้ำ เคาะมีเสียงดังกังวานส่วนผสมของเนื้อดินที่ใช้คือ

งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำเซรามิค (DECAL)

งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) ราวกับดอกไม้สีสดใส บานชูช่อยามเช้า งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) ใช้ความพิถีพิถันในรายละเอียด โดยเฉพาะโทนสีม่วง แม้ดูเป็นสีเดียว

เนื้อเซรามิกโบนไซนา

คุณสมบัติของเนื้อเซรามิกโบนไชนา เนื้อเซรามิกส์โบนไชนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยโจเซียฮ์ สโปดี (Josiah Spode) ในปี ค.ศ.

Scroll to top