เนื้อเซรามิกโบนไซนา

คุณสมบัติของเนื้อเซรามิกโบนไชนา

เนื้อเซรามิกส์โบนไชนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยโจเซียฮ์ สโปดี (Josiah Spode) ในปี ค.ศ. 1794 (พ.ศ.2337) เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไป ในปัจจุบันมีโรงงานหลายโรงงานทั้งในประเทศอังกฤษ สวีเดน รัสเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตเครื่องถ้วยชาม และ ชุดน้ำชากาแฟโดยใช้เนื้อเซรามิกส์โบนไชนา สำหรับประเทศทางตะวันออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการผลิตเนื้อเซรามิกส์โบนไชนาเช่นกัน โดยนอกจากจะผลิตถ้วยชาม และชุดน้ำชาแล้วยังผลิตเครื่องประดับและเครื่องตกแต่งอื่น ๆ ซึ่งสินค้าพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นสีขาวชั้นสูงราคาจึงค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ

สำหรับประเทศไทยได้ให้คำจำกัดความของเนื้อเซรามิกส์โบนไชนา ไว้ว่า เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่งจัดเป็นเนื้อเซรามิกส์พอร์สเลนชนิดพิเศษ ที่มีเถ้ากระดูกเป็นส่วนผสมในปริมาณสูง มีลักษณะเด่นคือมีความโปร่งแสง ถ้ามองดูภาชนะโดยนำนิ้วมือทาบด้านหลังภาชนะ จะเห็นเงานิ้วมืออย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีความขาว และเคลือบมันเป็นเงาสวยงาม


  • งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) เคลือบ ติด อบ เผา เซรามิก
    งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL)ราวกับดอกไม้สีสดใส บานชูช่อยามเช้า งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) ใช้ความพิถีพิถันในรายละเอียด โดยเฉพาะโทนสีม่วง แม้ดูเป็นสีเดียว แต่ไล่น้ำหนักเฉดสี ก...

  • งานนำเข้าเซรามิก ผลิตเซรามิก เซ็ทจานชาม TABLEWARE / WHITEWARE
    ประเภทของเซรามิก เราสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์เซรามิกตามคุณภาพเนื้อของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้1. พอร์ซเลน (Porcelain)เป็นเซรามิกที่มีเนื้อสีขาว เคลือบผิวเป็นมัน โปร่งแสงมีความแข็งแกร่งเหมือนแ...
Visitors: 199,901