งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำเซรามิค (DECAL)

งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL)

ราวกับดอกไม้สีสดใส บานชูช่อยามเช้า งานสติ๊กเกอร์รูปลอกน้ำ (DECAL) ใช้ความพิถีพิถันในรายละเอียด โดยเฉพาะโทนสีม่วง แม้ดูเป็นสีเดียว แต่ไล่น้ำหนักเฉดสี การควบคุมอุณหภูมิการอบต้องเหมาะสม เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ รวมถึงความคงทนของลวดลาย

รูปลอกเซรามิกส์มี 3 ประเภท
1. รูปลอกเซรามิกส์สำหรับสีไฟต่ำ ไว้ติดภาชนะเซรามิกส์ทั่วไปที่ผ่านการเผาเคลือบเรียบร้อยแล้ว หลังจากติดรูปลอกต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 700-800 C เพื่อให้รูปลอกติดลงบนผิวเคลือบบนภาชนะ
2. รูปลอกเซรามิกส์สำหรับสีไฟสูง ไว้ติดภาชนะเซรามิกส์ที่ยังไม่ได้ทำการเผาเคลือบ หลังจากติดรูปลอกเรียบร้อย ก็จะทำการเผาไปพร้อม ๆ กับการเผาเคลือบที่อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,250 C
3. รูปลอกสำหรับติดภาชนะที่ทำจากแก้วใส รูปลอกชนิดนี้จะผ่านการเผาที่อูณหูมิประมาณ 400-600 C

#‎สนใจสั่งผลิตปรึกษาได้ก่อนตัดสินใจ #‎ผลิตครบวงจรทุกขั้นตอนการทำเซรามิค ใส่ใจทุกชิ้นงาน


  • งานนำเข้าเซรามิก ผลิตเซรามิก เซ็ทจานชาม TABLEWARE / WHITEWARE
    ประเภทของเซรามิก เราสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์เซรามิกตามคุณภาพเนื้อของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้1. พอร์ซเลน (Porcelain)เป็นเซรามิกที่มีเนื้อสีขาว เคลือบผิวเป็นมัน โปร่งแสงมีความแข็งแกร่งเหมือนแ...

  • ผลิตถ้วย ชาม เซรามิก งานคุณภาพ TABLEWARE / WHITEWARE
    คุณสมบัติของเนื้อเซรามิกโบนไชนา เนื้อเซรามิกส์โบนไชนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยโจเซียฮ์ สโปดี (Josiah Spode) ในปี ค.ศ. 1794 (พ.ศ.2337) เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่...
Visitors: 199,908